• Focus
  • Focus

Logo/Bülten
2012

GEOMIS
Harita bazlı raporlama sistemidir. KKB bünyesindeki verilerin içerdiği adreslerin işlenerek coğrafi koordinatlara dönüştürülmesi ve harita üzerine konumlandırılması esasına dayanan bir üründür.